دوستی

درخواست حذف این مطلب
بعضی دوستیا خوبن، خوب که ینی دوستات آدمای خوبین، پاکن، با صفان، حرف مشترک دارین، بیرون رفتنا و گردش ... اش خاطره های خوبی رو میسازه و ... ولی خب، آ ... ش میدونی که برا ساختن یه خاطره خوش دیگه بازم خودت نبودی، یا حداقل کاملا خودت نبودی، یه قسمتایی از خودتو سانسور میکردی و میذاشتی پس ... تا خاطره خوشی ساخته بشه و بره
ولی بعضی های دیگه خاصن... حرفای مشترکتون محدود به یه فضا نمیشه که برای گنجانده شدن تو اون فضا مجبور شی یه قسمتایی از خودتو بذاری پس ... ، تو اینطور دوستی ها اصلا مجبور نیستی کاری کنی تا حس خوبی داشته باشی و بهت خوش بگذره، همین که خودت باشی، کفایت میکنه...
یاآوری خاطرات دوستی های خوب حس خوبی بهت میده ولی خاطرات دوستی های خاص...وه که جانسوزه!